Phòng chức năng

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

– Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập vào năm 1993, trải qua 27 năm hình thành và phát…

Phòng Quản lý Chất lượng

– Phòng Quản Lý Chất Lượng được thành lập vào ngày 07/05/2015 gồm 05 nhân sự, dưới sự điều hành…

Phòng Chỉ đạo tuyến

– Phòng Chỉ đạo tuyến được thành lập vào năm 1998, trải qua 22 năm thành lập Phòng Chỉ đạo…

Phòng Tài chính Kế toán

– Phòng Tài chính Kế toán được thành lập từ ngày 18/01/1991 tại Trung tâm Răng Hàm Mặt, nay là…

Phòng Vật tư trang thiết bị

– Phòng Vật tư trang thiết bị được thành lập năm 1998 theo qui chế Bệnh viện của Bộ Y…

Phòng Điều dưỡng

– Năm 1998, phòng Y Tá (Điều Dưỡng) được thành lập và hoạt động độc lập. Trưởng phòng Y Tá…

Phòng Công nghệ Thông tin

I. Lịch sử hình thành và phát triển: Căn cứ theo công văn số 6101/SYT-HĐQLCL-KCB của Sở Y Tế ngày…

Phòng Hành Chính Quản trị

– Năm 1998, phòng Hành Chánh Quản Trị được tách ra từ phòng Tổ Chức Hành Chánh (thành lập năm…

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

– Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập vào tháng 1 năm 1991 với tên gọi ban đầu là…

Phòng công tác xã hội

Chức năng Phục vụ trực tiếp cho người bệnh và thân nhân người bệnh. Nhiệm vụ – Hỗ trợ bệnh…

Đảng Bộ

Đảng bộ bệnh viện Răng Hàm Mặt là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế thành…