Phòng Điều dưỡng

Phòng chức năng Ngày đăng: 25/01/2020

– Năm 1998, phòng Y Tá (Điều Dưỡng) được thành lập và hoạt động độc lập. Trưởng phòng Y Tá (Điều Dưỡng) là Y sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, sinh hoạt cùng các Y Tá Trưởng khoa. Đến năm 2005, phòng Điều Dưỡng trực thuộc Bệnh viện Răng Hàm Mặt được thành lập

– Hiện nay, phòng Điều Dưỡng với đội ngũ 17 Điều dưỡng dưới sự phụ trách chính của trưởng phòng là ĐDCKI. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

– Tập thể phòng Điều dưỡng không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục giữ vững thành quả, phát huy những điểm mạnh đã đạt được góp phần đưa uy tín của bệnh viện ngày càng tiến xa.