Bảng giá

BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

KHÁM BỆNH

NHỔ RĂNG

NHỔ RĂNG GÂY MÊ

PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG GÂY MÊ

CÁC THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG

 

CẤY GHÉP IMPLANT


NÂNG XOANG


PHỤC HÌNH SAU CẤY GHÉP IMPLANT

 

TRÁM RĂNG

 

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

 

TẨY TRẮNG RĂNG

 

NHA CHU

 

ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM

 

PHỤC HÌNH THÁO LẮP

PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH MÃO RĂNG (Một Đơn Vị)

PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH CẦU RĂNG

PHỤC HÌNH CÁC LOẠI KHÁC

 

KHÍ CỤ THÁO LẮP

KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH

KHÍ CỤ KHÁC

 

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

PHẪU THUẬT U NANG VÙNG HÀM MẶT

 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG ĐẦU, MẶT, CỔ

 

 

CHỤP X-QUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY

CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT)