Phẫu Thuật Trong Miệng


Phẫu thuật trong miệng

Phẫu thuật miệng và hàm mặt (viết tắt theo Tiếng Anh là OMFS hoặc OMS) là một loại hình phẫu…