Đoàn thể

Tổng kết công tác xây dựng đảng và hoạt động bệnh viện 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 20/03/2023, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết…

Lễ kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất…

Quyên Góp Chương Trình “San Sẻ Yêu Thương” Chung Tay Giúp Đỡ Hoàn Cảnh Khó Khăn

Bệnh viện RHMTPHCM tổ chức Gian hàng “San sẻ yêu thương” để quyên góp kinh phí thực hiện trao 500 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Trao quà hỗ trợ đến các hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Đợt 1 của chương trình “San sẻ yêu thương” đã trao được 100 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp.HCM

Hoạt động Công đoàn cơ sở

       Đại hội công đoàn khóa IX (2012-2017) bầu ra Ban chấp hành Công đoàn gồm 9 đồng…

Hoạt động Đoàn cơ sở

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC      Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng vớisự…

Hoạt động Đảng cơ sở

Chi bộ bệnh viện Răng Hàm Mặt là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế thành…