Bảo Hiểm Dịch Vụ

Phòng Chỉ Đạo Tuyến

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Áp dụng cho mọi khách hàng khám – chữa bệnh tại khoa Phục hình – BHDV
 • Các đơn vị trong bệnh viện có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
 • Không áp dụng với các quy trình nhận bệnh khác.

II. NỘI DUNG

 • Bệnh viện sẽ tiếp nhận và khám chữa bệnh điều trị bảo hiểm dịch vụ theo quy trình như sau:
 • Đối tượng: Bệnh nhân sử dụng Bảo hiểm dịch vụ ( thẻ PVI/ đối với đối tượng dùng Bảo hiểm dầu khí hoặc CMND/ đối với đối tượng dùng Bảo hiểm Vietinbank)

III. QUY TRÌNH

※ Trường hợp 1: Bệnh nhân có thẻ BHDV và còn hạn mức bảo lãnh trực tiếp

Thông tin cần tiếp nhận tại khoa:

 • Thông tin về loại thẻ BHDV ( PVI/ Viettin bank )
 • Mã thẻ BHDV
 • Bản photo thẻ
 • Sau khi hoàn tất quy trình đón tiếp bệnh nhân, chuyển bệnh nhân về khoa, khoa kiểm tra hạn mức trách nhiệm, phản hồi cho bệnh nhân và sắp xếp phân chia vào phòng điều trị khám chữa bệnh.

※ Trường hợp 2: Bệnh nhân có thẻ BHDV nhưng không còn hạn mức bảo lãnh trực tiếp

 • Thông báo lại cho Bệnh nhân về vấn đề không có hạn mức bảo lãnh trực tiếp.
 • Thông tin cho bệnh nhân thay đổi hình thức thanh toán điều trị ( tự thanh toán chi phí điều trị )
 • Hướng dẫn cho bệnh nhân đầy đủ thủ tục để về thanh toán lại với bảo hiểm.

※ Trường hợp 3: Bệnh nhân không có thẻ BHDV yêu cầu khám tại khoa

Tiếp nhận và xử lý theo quy trình khám chữa bệnh như đối tượng bệnh nhân bình thường.