Tin tức – Thông báo

Thông báo

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM có nhu cầu mua sắm vật tư y tế theo danh mục sau:

Thông báo

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM có nhu cầu mua sắm vật tư y tế theo nhu cầu sau:

Thông báo

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM

Chương trình hội thảo “Cập nhật và chuẩn hóa quy trình phục hình mặt dán sứ trong thực hành lâm sàng”.

Thông báo

V/V đăng ký tham dự Hội thảo ngày 25/3/2023. Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM thông báo tới Quý bác…

Thông báo

Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo về việc kết quả nhà thầu không trúng thầu

Gói thầu số 2: Hóa chất, vật tư y tế và vật liệu nha khoa năm 2022. Thuộc dự toán…

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu số 2: Hóa chất, vật tư y tế và vật liệu nha khoa năm 2022. Thuộc dự toán…

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Sáng ngày 20/02/2023, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM tổ chức kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 nhằm tiếp tục…

Thông báo

Nội quy xét tuyển viên chức Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh

Thông báo

Về bổ sung danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức…

Thông báo

Về việc triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức

THÔNG BÁO

(Về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão – Năm 2023) Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí…

Thông báo

Về thời gian làm việc của Bộ phận ngoài giờ hành chính vào ngày 24-25/12/2022 Ban Giám đốc Bệnh viện…

Thông báo mời báo giá

Về việc tham gia cung cấp báo giá hóa chất, vật tư y tế, vật liệu phẫu thuật và nha…