Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Phòng chức năng Ngày đăng: 22/03/2020

– Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập vào năm 1993, trải qua 27 năm hình thành và phát triển, phòng Kế hoạch tổng hợp đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của bệnh viện.

– Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tham mưu đề xuất quy trình, kỹ thuật chuyên môn cho Ban Giám Đốc theo đúng quy chế và quy định của Nhà nước.

-Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học là một trong những dấu ấn mà phòng Kế hoạch Tổng hợp đã đạt được trong suốt thời gian qua với nhiều khóa đào tạo, hội nghị hội thảo…