Phòng Hành Chính Quản trị

Phòng chức năng Ngày đăng: 23/01/2020

– Năm 1998, phòng Hành Chánh Quản Trị được tách ra từ phòng Tổ Chức Hành Chánh (thành lập năm 1991), trưởng phòng là KS. Lê Đăng Quế cùng 20 cán bộ nhân viên.

– Chức năng hoạt động của phòng là quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Bệnh viện,

  • Đáp ứng kịp thời về các mặt hậu cần cũng như các trang bị cần thiết cho công tác chuyên môn của các khoa lâm sàng.
  • Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản hồ sơ lưu trữ theo quy định.
  • Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
  • Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện
  • Đảm bảo công tác tiếp khách, các buổi hội nghị toàn bệnh viện
  • Đảm bảo công tác trật tự trị an chung, tham gia công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện

– Tập thể phòng luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm cao nhất trong mọi tình huống, và không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn để đáp ứng toàn diện yêu cầu công việc.