Quản lý chất lượng bệnh viện

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng 2023

Cập nhật “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trên địa bàn TPHCM” (phiên bản 2.0)

Bản dự thảo “tiêu chí chất lượng”

Áp dụng cho phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 12 THÁNG NĂM 2022

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2022

An toàn người bệnh ”Người bệnh là trung tâm”

         Với mục tiêu” Người bệnh là trung tâm”, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM đã và đang cải tiến…

An toàn người bệnh trong giai đoạn hiện nay

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe răng miệng chính…

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2021

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2021

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Thành Phố Hồ Chí Minh nỗ lực cải tiến và nâng cao chất lượng

Ngày 10/02/2020, đồng chí Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP đã ký ban hành Quyết…

Lớp tập huấn an toàn người bệnh năm 2020

Hiện nay, nhu cầu về khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao cả về chất lượng và số…

Quản Lý Chất Lượng Trong Răng Hàm Mặt

Bệnh viện Răng Hàm Mặt là bệnh viện hàng đầu trong chuyên ngành răng hàm mặt tại TP. Hồ Chí…

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM: Tất cả vì người bệnh

Với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn người bệnh (ATNB) hướng đến bệnh nhân là trung tâm,…