Phòng Chỉ đạo tuyến

Phòng chức năng Ngày đăng: 29/01/2020

– Phòng Chỉ đạo tuyến được thành lập vào năm 1998, trải qua 22 năm thành lập Phòng Chỉ đạo tuyến đã trở thành tổ chức đầu tàu định hướng, hỗ trợ hoạt động chuyên môn Răng Hàm Mặt cho 24 quận huyện trên địa Tp.HCM và Khoa điều trị đặc biệt.

– Phòng Chỉ đạo tuyến thực hiện chức năng hoạch định, xây dựng kế hoạch , tổ chức công tác đào tạo nâng cấp chuyên môn cho các cán bộ tuyến dưới.

– Trong suốt thời gian hoạt động và phát triể, Phòng Chỉ đạo tuyến đã tổ chức thành công chương trình Nha khoa học đường, thành lập được 133 phòng Nha học đường cố định tại 24 quận huyện. Song song đó, các hoạt động cộng đồng xã hội cũng được mở ra và duy trì hoạt động đến ngày hôm nay như khám bệnh miễn phí tại bệnh viện, chăm sóc răng miệng cho các hoàn cảnh khó khăn…