Tìm bác sĩ

BS. CKI ĐẶNG NGUYÊN KHANH

Phụ trách Khoa
Khoa Phẫu Thuật Trong Miệng
- Cử nhân Anh văn
- Tốt nghiệp Bác sĩ Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 1985
- Bằng chuyên khoa I tại Trường Đại Học Y Dược năm 1995
- Bác sĩ tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh từ năm 1985
- Phụ trách Khoa Phẫu thuật trong miệng từ năm 2018
- Đề tài nghiên cứu khoa học “Trám răng thẩm mỹ”.

BS. CKI BẢO PHƯỚC ĐỨC

Phó Trưởng Khoa
Khoa Phẫu Thuật Trong Miệng
- Anh văn C
- Tốt nghiệp Bác sĩ Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 1995.
- Bằng chuyên khoa I tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2015.
- Đã học lớp trung cấp chính trị, lớp quản lý bệnh viện.
- Đang học chuyên khoa II tại trường Đại học Y Dược Huế niên khóa 2017 - 2019.
- Bác sĩ tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh từ năm 1995.
- Bác sĩ Phó trưởng Khoa Phẫu thuật trong miệng từ năm 2015.
- Đề tài nghiên cứu khoa học "Liên quan giữa răng khôn hàm dưới và ống thần kinh răng dưới".
- Đề tài nghiên cứu khoa học "Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong y khoa và trong phẫu thuật nhổ răng khôn".

ThS. BS. ĐOÀN MẠNH ĐẠT

Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Khoa Phẫu Thuật Trong Miệng
- Anh văn, Tiếng Trung
- Tốt nghiệp Bác sỹ Trường Đại học Y Khoa Quảng Tây năm 2012.
- Tốt nghiệp thạc sỹ Trường Đại học Y khoa Quảng Tây năm 2016.
- Bác sỹ tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh từ năm 2017
- Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu lực kháng của các loại cùi giả trong phục hình răng với ống tủy có thành mỏng

BS. TRẦN THANH THẢO

Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt
Khoa Phẫu Thuật Trong Miệng
- Anh văn IELTS
- Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2011
- Bác sĩ tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh từ năm 2011
- Đề tài nghiên cứu khoa học "Tình trạng mô nha chu răng 7 sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới".
- Đề tài nghiên cứu khoa học "Inlay - Onlay gián tiếp"

BS. CKI NGUYỄN MINH ĐĂNG

Phụ Trách Khoa
Khoa Điều Trị Đặc Biệt
Anh văn C
- Tốt nghiệp Bác sỹ Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2008 - Tốt nghiệp chuyên khoa I Trường Đại Học Huế năm 2015 - Đang học lớp Chuyên khoa II tại trường Đại học Y Dược Huế 2017 - 2019
- Bác sỹ tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh từ năm 2008
- Đề tài nghiên cứu khoa học "Điều trị nhổ răng bệnh nhân tiền sử cao huyết áp tại khoa PTTM". - Đề tài nghiên cứu khoa học "Tình trạng mô nha chu răng 7 sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới". - Đề tài nghiên cứu khoa học "Đánh giá hiệu quả Fibrin giàu tiểu cầu sau Phẫu thuật nhỏ răng khôn hàm dưới lệch ngầm".

BS. ĐỖ THẾ TRUYỀN

Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Khoa Phẫu Thuật Trong Miệng
- Tốt nghiệp Bác sỹ Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 1993
- Bác sỹ tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh từ năm 1993
Không có dữ liệu phù hợp