Yêu cầu báo giá

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 02/05/2024

Căn cứ vào đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế tại bệnh viện. Phòng Hành Chánh Quản Trị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Vận hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM năm 2024