Cấp giấy chứng nhận

Đăng ký cấp giấy chứng nhận thương tích, giấy chứng nhận phẫu thuật, tóm tắt hồ sơ bệnh án

Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích, giấy chứng nhận phẫu thuật, tóm tắt hồ sơ bệnh án

I. MỤC ĐÍCH

– Nhằm thống nhất cách thức cũng như quy định cấp giấy chứng nhận thương tích, tóm tắt bệnh án, chứng nhận phẫu thuật cho người bệnh, các cơ quan pháp luật, cơ quan BHXH có yêu cầu cung cấp thông tin khi xảy ra sự việc.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

– Áp dụng cho mọi kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác khám – chữa bệnh tại Bệnh viện.

– Các đơn vị trong bệnh viện có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

III. THỜI GIAN TIẾP NHẬN

– Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Thứ hai – Thứ sáu).

IV. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

– Không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

V. QUY TRÌNH

Bước 1: Người bệnh xác định nhu cầu, cung cấp thông tin và các giấy tờ liên quan

Bước 2: Nhân viên bệnh viện kiểm tra, xác nhận thông tin, hướng dẫn đóng tiền

Bước 3: Nhân viên bộ phận lưu trữ tiến hành làm các giấy theo yêu cầu của bệnh nhân.

Bước 4: Trả giấy cho bệnh nhân