Đảng Bộ

Phòng chức năng Ngày đăng: 21/01/2020

Đảng bộ bệnh viện Răng Hàm Mặt là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2002 TTRHM đổi tên thành Bệnh Viện Răng Hàm Mặt (BVRHM) Chi bộ cũng đổi tên thành chi bộ Bệnh Viện Răng Hàm Mặt. Từ ngày 8/8/2016, Chi bộ Đảng đã phát triển thành Đảng Bộ gồm 3 chi bộ. Qua 29 năm phát triển đến nay Đảng bộ đã có 44 đồng chí Đảng viên, Bí thư – Đồng chí Nguyễn Đức Minh.

Trong quá trình 29 năm hoạt động và phát triển Chi bộ luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình tạo đà phát cho bệnh viện. Trong đó có sự đóng góp nỗ lực của từng Đảng viên theo từng giai đoạn qua các nhiệm kỳ.