Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản” khóa 2

         Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Trang thiết bị…

Thông báo chiêu sinh lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản” khóa 1

Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP “PHẪU THUẬT IMPLANT XÂM LẤN TỐI THIỂU VỚI NOBELACTIVE VÀ ON 1” Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày…

Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú” – Khóa 2 (23/01/2021 – 27/01/2021)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục…

Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú” – Khóa 01 (17/12/2020 -25/12/2020)