Quản Lý Chất Lượng Trong Răng Hàm Mặt

Quản lý chất lượng bệnh viện Ngày đăng: 06/05/2020

Bệnh viện Răng Hàm Mặt là bệnh viện hàng đầu trong chuyên ngành răng hàm mặt tại TP. Hồ Chí Minh, bệnh viện đã sớm áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng trong hoạt động của bệnh viện.

Trước đây, Bệnh viện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, sau đó là ISO 9001:2015. Khi Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Quản lý chất lượng bệnh viện, Bệnh viện đã tiến hành xây dựng phát triển Quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành.

Với quan điểm “Nụ cười của bạn – Trách nhiệm của chúng tôi”, Bệnh viện tiến hành cải tiến theo các hướng như sau:

  • Hướng đến người bệnh: phát triển các trang thiết bị phụ vụ người bệnh
  • Phát triển nhân lực: đào tạo nguồn BS và nhân viên y tế có chuyên môn cao
  • Chuyên môn: phát triển kỹ thuật chuyên môn cao như Implant, Chỉnh hình răng, phục hình mặt dán sứ,…
  • Cải tiến chất lượng: thực hiện xây dựng đề án quản lý chất lượng, phục vụ phát triển bệnh viện, đảm bảo an toàn người bệnh.

Năm 2019, Bệnh viện được đánh giá là bệnh viện đạt được chất lượng cao trong việc khám chữa bệnh, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho nguồn nhân lực, đầu tư phát triển cơ sở vật chất và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội thông qua các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Đặc biệt kết quả Khảo sát hài lòng người bệnh đạt trên 95% là một điều khích lệ cho công tác Quản lý chất lượng bệnh viện.