Lớp tập huấn an toàn người bệnh năm 2020

Quản lý chất lượng bệnh việnTin tức - Thông báo Ngày đăng: 09/12/2020

Hiện nay, nhu cầu về khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao cả về chất lượng và số lượng. Do đó luôn đòi hỏi các cán bộ y tế vừa đảm bảo chất lượng công tác  chuyên môn và an toàn người bệnh, vừa đáp ứng được tính chuyên nghiệp trong thái độ phục vụ người bệnh. Chính vì điều này, công tác quản lý chất lượng đặc biệt là an toàn người bệnh ngày càng trở nên quan trọng.

Ngày 29/10/2020, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai hai Lớp tập huấn an toàn người bệnh năm 2020 cho đối tượng bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế trong bệnh viện . Mục tiêu của các lớp tập huấn là nâng cao nhận thức của cán bộ y tế nhằm hướng tới môi trường làm việc khoa học, an toàn cho cán bộ y tế cũng như bệnh nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu tối đa các rủi ro, sự cố, không ngừng đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

 Hai lớp tập huấn diễn ra thành công với sự tham gia của gần 70 cán bộ y tế trực thuộc các khoa, phòng trong bệnh viện, được trình bày và hướng dẫn bởi BSCKI Huỳnh Thanh Hùng – Trưởng phòng Quản lý chất lượng đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tham gia lớp học, các cán bộ y tế được trang bị và chia sẻ các thông tin liên quan Ban An toàn người bệnh và Mạng lưới An toàn người bệnh của bệnh viện, vấn đề quản lý chất lượng bệnh viện – an toàn người bệnh và xây dựng hệ thống quản lý sự cố rủi ro, phòng ngừa và khai báo sự cố y khoa tại bệnh viện (theo “Thông tư 43/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phóng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”).

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được thực hiện bài kiểm tra, vừa là cơ hội để nhắc nhớ lại những kiến thức nền đã được đào tạo bài bản trước đó; những kiến thức đó đã được áp dụng đúng chưa… Đồng thời, việc thực hiện này cũng đánh giá được hiệu quả của công tác truyền đạt kiến thức của báo cáo viên cũng như lượng kiến thức mà từng học viên tiếp thu được. Từ những điểm đó sẽ, bệnh viện sẽ có đánh giá và điều chỉnh hợp lí trong công tác đào tạo những lớp tập huấn tiếp theo./.

Phòng Quản Lý Chất Lượng