Tin tức – Thông báo

Thông báo

Về việc phát hành Hồ sơ mời thầu (HSYC) gói thầu số 2: mua sắm hóa chất, vật tư y…

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá bổ sung vật liệu phẫu thuật sử dụng năm 2023 – 2024. Bệnh viện Răng Hàm…

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá vật liệu cấy ghép nha khoa năm 2023 Bệnh viện Răng Hàm Mặt có kế hoạch…

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT KHÓA 23

Mang Tết Trung Thu Đến Cho Em

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Công Đoàn Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Thành Phố Hồ Chí Minh đã…

Nhịp cầu kết nối

BSCKII. Bùi Cao Phong – Phó Giám đốc Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM và Ông Nguyễn Văn Quới –…

Thông báo

Về việc kết quả nhà thầu không trúng thầu. Gói thầu hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế rẻ…

THÔNG BÁO THAM DỰ DỰ HỘI THẢO “ĐIỀU TRỊ NỘI NHA LẠI KHÔNG PHẪU THUẬT” NGÀY 04/10/2023

     Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới quý bác sĩ về việc đăng ký…

Dược thư quốc gia Việt Nam

Là cuốn sách cung cấp những thông tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc. Do Bộ Y Tế…

Phân loại thông tin dị ứng thuốc dựa trên bộ câu hỏi và phỏng vấn

Phân loại thông tin dị ứng thuốc dựa trên bộ câu hỏi và phỏng vấn Tiền sử dị ứng thuốc…

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham dự Hội thảo ngày 16/10/2023 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh thông…

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu( quy trình rút gọn), Gói thầu: Hóa chất, dụng cụ,…

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu rút gọn Gói thầu thuốc Generic mua sắm thuốc bổ…

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham dự Hội thảo ngày 09/09/2023 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh thông…

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham dự Chương trình đào tạo liên tục Mặt dán sứ – Phá giải mê cung Veneer…