Nha khoa du lịch

Việt Nam phát triển sản phẩm Du lịch Nha khoa

Trong hơn 10 năm nay, Du lịch Nha khoa Việt Nam bắt đầu phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng…

Hội thảo Quốc tế Du lịch Nha khoa 2017

Trong quá trình nỗ lực tìm hướng phát triển các sản phẩm của loại hình Du lịch Y tế, ngày…

Nha khoa du lịch – “hộ chiếu an toàn về sức khỏe nha khoa” cho khách du lịch khi đến việt nam

Khi đời sống người dân đang được cải thiện, nhu cầu làm đẹp ngày càng lớn tạo nên nguồn thu…

Cần Tăng Tính Cạnh Tranh Cho Du Lịch Nha Khoa Việt Nam

Xác định du lịch nha khoa là một trong những thế mạnh của ngành, song, sau 1 năm triển khai…

Đưa Thông Tin & Sản Phẩm Đến Người Tiêu Dùng

Sau hơn 20 năm đáp ứng nhu cầu làm răng của khách ngoại quốc, mãi đến năm 2017, ngành nha…