ĐÀO TẠO

Thông báo

Về việc chiêu sinh “Chương trình đào tạo thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

THÔNG BÁO THAM DỰ DỰ HỘI THẢO “ĐIỀU TRỊ NỘI NHA LẠI KHÔNG PHẪU THUẬT” NGÀY 04/10/2023

     Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới quý bác sĩ về việc đăng ký…

Thông báo chiêu sinh lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản” khóa 2

         Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Trang thiết bị…

Thông báo chiêu sinh lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản” khóa 1

Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Thông Báo Chiêu Sinh Lớp “Chỉnh Hình Răng Mặt” Khóa 19

Nhằm mục đích cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về lĩnh vực Chỉnh hình Răng…

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP “PHẪU THUẬT IMPLANT XÂM LẤN TỐI THIỂU VỚI NOBELACTIVE VÀ ON 1” Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày…

Hãy đăng ký tham gia hội thảo “Tricalcium Silicate hoạt tính sinh học Giải pháp điều trị bảo tồn răng”

Thời gian: 08:30 – 17:00, Chủ nhật – Ngày 18/4/2021. Địa điểm: Lotte Hotel Sài Gòn 2A-4A Tôn Đức Thắng,…

Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú” – Khóa 2 (23/01/2021 – 27/01/2021)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục…

Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú” – Khóa 01 (17/12/2020 -25/12/2020)

Chứng Chỉ Cấy Ghép Nha Khoa Khóa 10 (06/10/2020 – 17/12/2020)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo…

Chứng Chỉ Chỉnh Hình Răng Mặt Khóa 19

Nhằm mục đích cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về lĩnh vực Chỉnh hình Răng…

Chứng chỉ Chỉnh hình Răng mặt khóa 18

Nhằm mục đích cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về lĩnh vực Chỉnh hình Răng…