Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú” – Khóa 01 (17/12/2020 -25/12/2020)

Thông báo đào tạo bồi dưỡng ngắn hạnTin tức - Thông báo Ngày đăng: 01/12/2020