Phẫu Thuật Hàm Mặt – Thẩm Mỹ

PHẪU THUẬT TRƯỜNG HỢP XƠ CỨNG TEO CƠ – VÔI HÓA LAN TỎA VÙNG HÀM MẶT PHỨC TẠP

Đây là một ca phẫu thuật phức tạp được chẩn đoán má phải có tổn thương xơ cứng da –…

Khoa Phẫu Thuật Hàm Mặt

Khoa Phẫu Thuật Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở…