Yêu cầu báo giá

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 27/06/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2024 có nội dung như sau: