YÊU CẦU BÁO GIÁ

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 26/06/2024

Kính gửi: Các Quý Công ty

Căn cứ đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế của Bệnh viện, phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh của Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, gồm các nội dung như sau: