YÊU CẦU BÁO GIÁ

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 29/05/2024

Kính gửi: Các Quý Công ty

Căn cứ đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế của Bệnh viện, phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp máy lạnh năm 2024, gồm các nội dung như sau:

  1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá dự toán cho gói thầu.
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh
  3. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  4. Phòng Hành chính quản trị: An Quý Cường
  5. Số điện thoại: 0964.253.478
  6. Email: [email protected]

4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bao gồm bản chính hoặc bản Scan có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, đồng thời có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Số 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nhận qua email: [email protected]

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến ngày 10 tháng 6 năm 2024.

  • Các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét tham gia dự thầu.

6. Nội dung yêu cầu báo giá:

– Cung cấp máy lạnh năm 2024.

– Yêu cầu về thông số kỹ thuật: (phụ lục số 1).