THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 22/11/2023

Kính gửi: Các Quý Công ty

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua săm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3859/QĐ-SYT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện Răng Hàm Mặt;

Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng giấy in và in ấn của Bệnh viện, phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp giấy in và in ấn năm 2023, gồm các nội dung như sau:

  1. Tên gói thầu: Cung cấp giấy in và in ấn năm 2023
  2. Nội dung gói thầu:
STTNội dung công việcĐVTSố lượng
01Giấy A4 (70gsm; 500 tờ)Gam200
02Giấy A5 (80gsm; 500 tờ)Gam170
03Bao phimCái7.800
04Sổ khám bệnhCuốn7.800
  • Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Răng Hàm Mặt số 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tiến độ thực hiện: 12 tháng thực hiện.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kết hợp đồng.
  • Giá chào thầu: Là toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu.
  • Yêu cầu của hồ sơ chào giá: 01 bản gốc, 01 bản sao (đóng dấu treo).
  • Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Răng Hàm Mặt số 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Hoặc gặp anh Cường phòng HCQT–Sđt: 0964.253.478.)