Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và vật liệu nha khoa năm 2021-2022 Thuộc dự toán Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và vật liệu nha khoa 2021-2022

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 04/11/2022