Thông báo Hội thảo khoa học kỹ thuật chuyên đề” Nội nha đương đại”

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 12/03/2020

Nhằm cập nhật những thông tin kiến thức về các giải pháp kỹ thuật điều trị mới nhất trong nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học Kỹ thuật chuyên đề “Nội nha đương đại” dành cho tất cả Bác sĩ Răng Hàm Mặt.

Thời gian: 3 đợt

  • Đợt 1 (03 ngày): từ 26/6/2020 đến 28/6/2020
  • Đợt 2 (03 ngày): từ 03/07/2020 đến 05/07/2020.
  • Đợt 3 (03 ngày): từ 10/07/2020 đến 12/07/2020

Địa điểm: Tòa nhà Mednet – 37 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình.

Đơn đăng ký tham gia tải tại đây