Thông báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 01/11/2023

Về việc phát hành Hồ sơ mời thầu (HSYC) gói thầu số 2: mua sắm hóa chất, vật tư y tế và vật liệu nha khoa 2023