THÔNG BÁO

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 07/04/2023

(V/v nghỉ làm ngoài giờ Chủ Nhật, ngày 09/4/2023)

Ban Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Bệnh nhân về việc nghỉ làm việc của Bộ phận ngoài giờ vào Chủ Nhật, ngày 09 tháng 4 năm 2023.

Bộ phận ngoài giờ Thứ Bảy, ngày 08 tháng 4 năm 2023 vẫn hoạt động như bình thường.

Bộ phận cấp cứu thuộc Khoa Cấp cứu của bệnh viện vẫn làm việc 24/7.

Trân trọng thông báo./.