Thông báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 06/03/2023

V/V đăng ký tham dự Hội thảo ngày 25/3/2023. Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM thông báo tới Quý bác sĩ về việc đăng ký tham dự Hội thảo.