Thông báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 23/12/2022

Về thời gian làm việc của Bộ phận ngoài giờ hành chính vào ngày 24-25/12/2022

Ban Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Bệnh nhân về thời gian làm việc của Bộ phận ngoài giờ hành chính ngày 24-25/12/2022 như sau:

  • Thứ Bảy (ngày 24/12/2022): Bệnh viện làm việc từ 07 giờ 30 phút đến 13 giờ 00 phút. Ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới lúc 12 giờ 00 phút.
  • Chủ Nhật (ngày 25/12/2022): Bệnh viện làm việc từ 08 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút. Ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới lúc 13 giờ 00 phút.

Bộ phận cấp cứu thuộc Khoa Cấp cứu của bệnh viện vẫn làm việc 24/7.

Trân trọng thông báo./.