Thông Báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 29/05/2021

Về việc làm ngoài giờ từ ngày 29/5/2021

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM trân trọng thông báo đến Quý bệnh nhân về việc làm ngoài giờ như sau: