Phân loại thông tin dị ứng thuốc dựa trên bộ câu hỏi và phỏng vấn

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 13/09/2023

Phân loại thông tin dị ứng thuốc dựa trên bộ câu hỏi và phỏng vấn

Tiền sử dị ứng thuốc không chính xác, không đầy đủ hoặc không rõ ràng có thể gây bất lợi cho an toàn của bệnh nhân, ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân và cản trở quy trình điều trị của bác sĩ. Do đó, tài liệu chuẩn về thông tin dị ứng thuốc trên bệnh nhân là cần thiết đối với tất cả cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, hiện chưa có phương pháp nào được coi là tiêu chuẩn vàng để thu thập thông tin về dị ứng và có thể là một thách thức để có được thông tin về tiền sử dị ứng của bệnh nhân.

Một nghiên cứu đã được triển khai tại một số cơ sở y tế để xác định xem việc sử dụng bộ câu hỏi và phỏng vấn dị ứng thuốc được chuẩn hóa có mang đến nhiều thông tin lâm sàng hữu ích hơn so với phương pháp tiếp cận hiện dùng để thu thập thông tin dị ứng không. Bộ câu hỏi và phỏng vấn này được triển khai từ tháng 11/2014 đến tháng 02/2015. Các bệnh nhân được nhập viện trong vòng 48 giờ trước khi được can thiệp y khoa/phẫu thuật có ít nhất một bệnh dị ứng được xác định hàng ngày bởi một phần mềm hỗ trợ đưa ra quyết định lâm sàng. Nhóm nghiên cứu sử dụng thuật toán tạo số ngẫu nhiên để lựa chọn bệnh nhân giúp làm giảm sai số. Sau đó, người phỏng vấn sẽ sàng lọc để loại trừ bệnh nhân dựa trên việc xem xét bệnh án. Tiếp theo, người phỏng vấn sẽ đến phòng của bệnh nhân, thông báo cho bệnh nhân về thời gian, địa điểm phỏng vấn.

Bộ câu hỏi bao gồm 7 câu hỏi (bảng 1) giúp khai thác bệnh nhân về tiền sử phản ứng thuốc, thuốc đã dùng, đường dùng, mô tả chi tiết phản ứng, điều trị và thời điểm xảy ra phản ứng. Nếu bệnh nhân không nhớ đầy đủ thông in để trả lời các câu hỏi này, bệnh nhân có thể được gợi ý bởi các gợi ý định trước (ví dụ thời điểm xảy ra phản ứng: Trong vòng 5 năm trở lại đây, 5 đến 10 năm trước, hoặc hơn 10 năm trước).

Thời gian trung bình để hoàn thành một lượt hỏi và phỏng vấn theo bộ câu hỏi này là khoảng 10 phút. Tiền sử dị ứng thuốc của bệnh nhân sẽ được cập nhật nếu cần, dựa trên các thông tin thu thập từ buổi phỏng vấn. Điều quan trọng là phải trao đổi với bác sĩ điều trị cho bệnh nhân trước khi quyết định xóa dữ liệu về một bệnh dị ứng của bệnh nhân.

Trong nghiên cứu này, tiêu chí chính là tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc có thay đổi liên quan đến lâm sàng sau khi hoàn thành bộ câu hỏi và phỏng vấn. Thay đổi liên quan đến lâm sàng này được định nghĩa là một bệnh lý dị ứng và/hoặc có phản ứng liên quan được thêm vào hoặc bớt đi sau khi phỏng vấn từ dữ liệu tiền sử dị ứng của bệnh nhân.

Nguồn:  https://www.ptcommunity.com/journal/article/full/2018/8/480/clarification-drug-allergy-information-using-standardized-dru