Lễ kết nạp đảng viên mới

Đoàn thểTin tức - Thông báo Ngày đăng: 03/07/2020

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của Tổ chức Cơ sở Đảng.

Được sự đồng ý của Thường vụ Đảng ủy Sở y tế, ngày 02/7/2020 Đảng bộ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM đã tổ chức lế kết nạp cho 2 đảng viên mới.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Bí thư đảng bộ – Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong Ban chấp hành đảng uỷ, Ban giám đốc cùng toàn thể đảng viên, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh, lãnh đạo các khoa phòng và các đoàn viên ưu tú thuộc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM.

Tại lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Đức Minh, Bí thư đảng bộ – Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị và chúc mừng, đề nghị các đồng chí đảng viên trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Buổi lễ đã được tiến hành trang nghiêm và đúng theo các quy định của Điều lệ Đảng.