KẾ HOẠCH

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 06/06/2024

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch

và vệ sinh môi trường năm 2024 của Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Căn cứ Kế hoạch số 1941/KH-UBND ngày 11/4/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;

Căn cứ Công văn số 146/MT-SKMT ngày 19/4/2024 của Cục Quản lý Môi trường Y tế về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024;

Căn cứ Công văn số 3617/SYT-NVY ngày 29/4/2024 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên và bệnh nhân về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường, hướng tới việc thúc đẩy các hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo đảm nước sạch trong khuôn viên bệnh viện, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Yêu cầu đặt ra là tất cả các khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện phải tham gia tích cực và triển khai hiệu quả các hoạt động được giao. Đồng thời, thông tin tuyên truyền phải được truyền đạt đầy đủ và kịp thời đến mọi đối tượng, nhằm tạo ra một môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp, nâng cao chất lượng phục vụ và điều trị cho bệnh nhân.

 1. NỘI DUNG
 2. Chủ đề, thời gian tổ chức và phạm vi phát động hưởng ứng:
 3. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024: “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”.
 4. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 29/4/2024 đến ngày 06/5/2024 và kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 05/6/2024 (Có thể lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các sự kiện khác)
 5. Phạm vi: Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực xung quanh.
 6. Công tác thông tin, tuyên truyền
 7. Treo băng rôn với khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” từ nay đến ngày 5/6/2024 tại bệnh viện.
 8. Phát động phong trào “Vệ sinh tay sạch sẽ” và sử dụng tiết kiệm nước nhằm nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân và bảo vệ nguồn nước cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và thân nhân.
 9. Hoạt động kiểm tra, giám sát:
 10. Kiểm tra và giám sát chất lượng nước sử dụng trong bệnh viện.
 11. Đánh giá và cải thiện điều kiện vệ sinh trong các khu vực khám chữa bệnh, nhà vệ sinh, nhà ăn.
 12. Các hoạt động cụ thể:
 13. Tổ chức phong trào làm sạch khuôn viên bệnh viện, bao gồm vệ sinh hành lang, phòng khám, khu vực chờ.
 14. Tăng cường kiểm tra và vệ sinh các bồn rửa tay, nhà vệ sinh để đảm bảo luôn sạch sẽ.
 15. Vận động bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham gia giữ gìn vệ sinh chung.
 16. Phòng chống dịch bệnh
 17. Phun thuốc diệt muỗi, côn trùng tại các khu vực có nguy cơ cao trong bệnh viện.
 18. Tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh liên quan đến nước và vệ sinh môi trường.
 19. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 20. Phân công nhiệm vụ:
 21. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc kiểm tra và giám sát các biện pháp vệ sinh trong toàn bệnh viện, đảm bảo tất cả các khu vực đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.
 22. Phòng Công tác xã hội : Chịu trách nhiệm tuyên truyền trên fanpage và website bệnh viện, truyền đạt đầy đủ và hiệu quả để toàn thể cán bộ, nhân viên và bệnh nhân biết.
 23. Phòng Hành chính quản trị: Chịu trách nhiệm treo băng rôn và áp phích, đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ và hiệu quả đến toàn thể cán bộ, nhân viên và bệnh nhân.
 24. Các khoa lâm sàng: Tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện các biện pháp vệ sinh tại khu vực mình quản lý, đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân viên và bệnh nhân về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường.
 25. Báo cáo kết quả:
 26. Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường gửi về Sở Y Tế trước ngày 10/7/2024.