Hội nghị cán bộ công chức – viên chức 2020

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 24/12/2020

Vừa qua, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức để đánh giá những kết quả hoạt động của Bệnh viện trong năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị có Ths. BSCKII. Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM và tập thể CBCNV đã được nghe báo cáo hoạt động chuyên môn, phương hướng phát triển Bệnh viện năm 2020 và những giải pháp thực hiện do BSCKII. Lê Đình Đại – Chủ tịch công đoàn Bệnh viện và BSCKI. Nguyễn Hùng Lâm – Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp trình bày, bản báo cáo tổng hợp ý kiến Hội nghị cán bộ chủ chốt trình Hội nghị đại biểu năm 2020, báo cáo tình hình tài chính của Bệnh viện năm 2020 và những cải tiến hoạt động tài chính trong Bệnh viện năm 2020, báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2020, báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tại hội nghị, Ths.BSCKII. Nguyễn Đức Minh – Giám Đốc Bệnh Viện đã ghi nhận những nỗ lực của Bệnh Viện. Đồng thời, nhấn mạnh những mục tiêu về chuyên môn, y đức mà Bệnh viện cần nỗ lực phấn đấu để xứng tầm Bệnh viện tuyến đầu.
Vượt qua mọi thử thách, khắc phục khó khăn, trong năm qua dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, tập thể cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh. Trong năm 2020, bệnh viện chưa có đơn thư khiếu kiện và nhận được nhiều thư khen ngợi, tri ân y bác sỹ. Bệnh viện đã ứng dụng nhiều quy trình kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị chuyên khoa răng hàm mặt.