Cấy ghép Implant Xương Gò Má (Zygoma implants) Là gì?

Cấy Ghép Răng (Implant) Ngày đăng: 09/05/2020

Zygomatic bone

Khái niệm phương pháp điều trị

  • Là phương pháp phục hình cho bệnh nhân bị mất răng toàn bộ bằng cách cấy ghép trụ răng nhân tạo (implant) vào xương hàm trên, kết  hợp xương gò má của bệnh nhân nhằm phục hồi chức năng ăn nhai và thẩm mỹ như thuở ban đầu.
  • Số lượng trụ cấy ghép xương gò má từ 2 đến 4 trụ dành cho hàm trên

Zygoma Implant

Ưu điểm của phương pháp

  • Phục hồi chức năng ăn nhai cho những bệnh nhân bị tiêu đét xương sống hàm và không thể cấy implant theo cách thông thường tại vùng răng sau trên
  • Bệnh nhân có răng tạm ngay sau phẫu thuật
  • Đa dạng trong lựa chọn điều trị phục hình sau cùng

ThS.BS CKII Nguyễn Đức Minh
BS CKII Trần Xuân Thắng