Hoạt động Đảng cơ sở

Đoàn thể Ngày đăng: 16/04/2020

Chi bộ bệnh viện Răng Hàm Mặt là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ được tách ra từ Chi bộ bệnh viện Điện Biên Phủ năm 1991 cùng năm với việc thành lập Trung Tâm Răng Hàm Mặt (TT.RHM) ban đầu có 12 Đảng viên. Bí thư Chi bộ TTRHM là đồng chí Trần Minh Tâm. Năm 2002 TTRHM đổi tên thành Bệnh Viện Răng Hàm Mặt (BVRHM) Chi bộ cũng đổi tên thành chi bộ Bệnh Viện Răng Hàm Mặt, qua 25 năm phát triển đến nay 2015 Chi bộ đã có số lượng Đảng viên là 34 đồng chí.

Trong quá trình 25 năm hoạt động và phát triển Chi bộ luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình tạo đà phát cho bệnh viện. Trong đó có sự đóng góp nỗ lực của từng Đảng viên theo từng giai đoạn qua các nhiệm kỳ Bí thư sau

  • Nhiệm kỳ 1 – 3 (1991–1999):Bí thư là BS.Trần Minh Tâm – Nguyên Phó Giám Đốc Trung Tâm
  • Nhiệm kỳ 4 (1999–2001):Bí thư là BS.Hà Thị Nga – Nguyên Phó Giám Đốc
  • Nhiệm kỳ 5 (2001–2003):Bí thư là BS.Đào Sĩ Hiếu – Nguyên Trưởng Khoa Răng Giả
  • Nhiệm kỳ 6–7 (2003–2010):Bí thư là KS. Lê Đăng Quế – Nguyên Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị của bệnh viện
  • Nhiệm kỳ 8 (2010 – 2015):Bí thư là BS. CKII Huỳnh Đại Hải – Nguyên Giám Đốc Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Ngày 07/04/2015, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Ủy Sở Y Tế, Đại hội Chi bộ BV. Răng Hàm Mặt TP. HCM,  Nhiệm kỳ 9 ( 2015 – 2020 ) được tổ chức thành công tốt đẹp. Chi bộ đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 5 đồng chí:

  • Đồng chí Nguyễn Đức Minh – Bí thư
  • Đồng chí Hồng Quốc Khanh – Phó Bí thư
  • Đồng chí Đàm Quốc Việt – Chi ủy viên
  • Đồng chí Nguyễn Hùng Lâm – Chi ủy viên
  • Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Nhơn – Chi ủy viên

Ngày 19 tháng 07 năm 2016 Chi bộ Bệnh viện Răng Hàm Mặt được nâng cấp lên thành  Đảng bộ bệnh viện Răng Hàm Mặt trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế theo Quyết đinh số 86-QĐ/ĐU ngày 19 tháng 07 năm 2016 của của Ban thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế

Ngày 06 tháng 08 năm 2016 Đảng uỷ bệnh viện Răng Hàm Mặt thành lập 03 Chi bộ trực thuộc gồm

Chi bộ 1:

          Đ/c Trần Thế Hạnh – Bí thư Chi bộ

          Đ/c Nguyễn Chí Cường – Phó bí thư Chi bộ

          Đ/c Nguyễn Huỳnh Nga – Chi uỷ viên

         Chi bộ 1 phụ trách 03 phòng và 06 khoa gồm : phòng Quản lý chất lượng, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Điều dưỡng, khoa Hàm mặt, khoa Cấp cứu, khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, khoa Phẫu thuật trong miệng, khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, khoa Hồi sức tích cực chống độc;

Chi bộ 2

          Đ/c Đàm Quốc Việt – Bí thư chi bộ

          Đ/c Vũ Tô Hương – Phó Bí thư Chi bộ

          Đ/c Phạm Hoài Nam – Chi uỷ viên

        Chi bộ 2 phụ trách 05 phòng và 04 khoa: phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính Kế toán, phòng Hành chính quản trị, phòng Vật tư trang thiết bị , phòng Công nghệ thông tin, khoa Xét nghiệm, khoa Dược, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Dinh dưỡng;

Chi bộ 3

          Đ/c Nguyễn Hùng Lâm – Bí thư Chi bộ

          Đ/c Nguyễn Mỹ Hà – Phó Bí thư Chi bộ

          Đ/c Nguyễn Thị Thu Nga – Chi uỷ viên

          Chi bộ 3 : phụ trách 01 phòng và 10 khoa : phòng Chỉ đạo tuyến, khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Khám tổng hợp, khoa Cấy ghép răng – Implant, khoa Chữa răng nội nha, khoa Nha chu, khoa Phục hình, khoa Răng trẻ em, khoa Chỉnh hình răng mặt, khoa Tổng hợp Kỹ thuật cao 1, khoa tổng hợp kỹ thuật cao  2

Đảng bộ luôn luôn xác định nhiệm vụ:

Một là: Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương nhiệm vụ chính trị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.

Hai là:Xây dựng Đảng bộ trong sách, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chấp lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỹ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ , đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; và thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới.

Ba là:Lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo các đoàn thể phát triển vững mạnh, chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức trong bệnh viện.

Bốn là: Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo sức khỏe cho nhân dân; thể hiện qua công tác khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt cho nhân dân Thành phố và các tỉnh lân cận.

Năm là:Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng.

Trong 25 năm qua, đã trải qua một vài lần khó khăn trong quá trình phát triển, nhất là vào những kỳ chuyển giao lãnh đạo trong Ban Giám đốc mới, tuy nhiên với sức mạnh của Đảng bộ, bản lĩnh lãnh đạo của từng Đảng viên đã vượt qua tất cả. Đến nay, tình hình phát triển của Đảng bộ đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng Đảng viên. Góp phần phát triển bệnh viện Răng Hàm Mặt đi đúng hướng.

Bí thư và Phó bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
Tập thể Chi bộ tại Đại hội lần IX nhiệm kỳ 2015 – 2020
Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2003-2010 và 2010-2015