Khoa khám tổng hợp

Chuyên khoa Ngày đăng: 09/04/2020

– Khoa Khám Tổng Hợp được thành lập 1994. Trong quá trình phát triển đi lên cùng với sự phát triển chung của bệnh viện, Khoa Khám Tổng Hợp đã không ngừng phát triển cả về nhân sự lẫn cơ sở vật chất, đến nay Khoa Khám Tổng Hợp đã lớn mạnh với 7 bác sĩ, 9 điều dưỡng và 14 nhân viên, Trưởng Khoa là BSCKII. Nguyễn Văn Trọng.

– Khoa Khám Tổng Hợp có chức năng khám tổng quát, chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho tất cả bệnh nhân đến BV.RHM về răng và các bệnh lý hàm mặt, sau đó chuyển bệnh nhân đến các khoa điều trị chuyên sâu.

– Với sự nỗ lực cố gắng cùng với tinh thần đoàn kết, tập thể khoa đã nhiều năm liền đạt được danh hiệu Lao động tiên tiến. Trong đó, một số cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu cao quý của Nhà nước trao tặng.