Khoa dược

Chuyên khoa Ngày đăng: 09/04/2020

– Khoa Dược thuộc Bệnh viện Răng Hàm Mặt được thành lập từ tháng 02/1991. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, khoa Dược gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của bệnh viện. Đây là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện với chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời có chất lượng; tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Kho thuốc GSP

– Tổ chức nhân sự bao gồm Trưởng Khoa: DSCKII. Ngô Thanh Sơn và 14 nhân sự được phân công vào các bộ phận: Dược chính, kho và cấp phát, pha chế, thống kê, đấu thầu, dược lâm sàng và quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

Kho thuốc
Lối vào kho thuốc
Nhiệt độ kho thuốc