Khoa cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc

Chuyên khoa Ngày đăng: 09/04/2020

– Khoa Cấp Cứu được thành lập từ ngày 25 tháng 11 năm 2008, Trưởng khoa là
BSCKII. Lê Trọng Thảo.

– Khoa Cấp Cứu trực cấp cứu 24/7; tiếp nhận tất cả bệnh nhân cần can thiệp khẩn cấp; thực hiện các cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu, sẵn sàng đáp ứng cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm họa..; đảm bảo cấp cứu nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả; cập nhật thường xuyên về phác đồ điều trị.

– Thường xuyên tổ chức chương trình tư vấn, giáo dục tập huấn về chuyên môn như: Cấp cứu thảm họa, phòng chống dịch, huấn luyện cấp cứu tại chỗ cho nhân viên y tế bệnh viện; thực hiện các nghiên cứu khoa học về chuyên môn…, tập huấn cập nhật cấp cứu tim phổi cơ bản cho toàn bộ nhân viên y tế, diễn tập báo động đỏ.,