Mỹ Hường

Cảm nhận của khách hàng Ngày đăng: 02/04/2020

Lần đầu tiên trong đời đi bệnh viện mà được gặp toàn bác sỹ, y tế nhiệt tình, vui vẻ.