Tiếp sức chống dịch covid-19

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 30/05/2021

Vì Covid-19! Chúng tôi đã thấy thế giới bị ảnh hưởng như thế nào.
Vì Covid-19! Chúng tôi đã thấy đất nước chúng tôi bị ảnh hưởng như thế nào.

Vì Covid-19! Chúng tôi đã thấy người công an nhân dân làm việc như thế nào.

Vì Covid-19! Chúng tôi đã thấy đồng nghiệp tôi hy sinh như thế nào.

Vì Covid-19! Chúng tôi đã thấy sự hy sinh cao cả cả nhiều hoàn cảnh gia đình tham gia tuyến đầu chống dịch: Cha mất Con không về viếng được, Con gái nhỏ khóc nhớ Mẹ, Vợ chồng tạm thời chia xa, các anh chiến sĩ công an, dân phòng… túc trực mưa nắng bảo vệ vùng cách ly… Tiếng xe cấp cứu cả ngày lẫn đêm làm việc miệt mài không một lời than vãn… Vẫn còn đó những con người chiến sĩ ấy đang chiến đấu…

Chúng tôi – Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM mong muốn kêu gọi:

Tổ Quốc thân yêu của chúng tôi ơi!

Đồng nghiệp thân yêu chúng tôi ơi!

Các bạn không cô đơn.. Chúng tôi tiếp sức cùng bạn

Việt Nam chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng và chắc chắn chiến thắng.

Đội tiếp sức Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Đội tiếp sức Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Đội tiếp sức Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM

Nụ cười của bạn – Trách nhiệm chúng tôi