Thông báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 25/05/2021

(V/v làm ngoài giờ từ ngày 25/5/2021)

Ban Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Bệnh nhân về việc làm việc ngoài giờ như sau:

  • Bộ phận ngoài giờ (từ 16g30 đến 19g00, thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần) bắt đầu nghỉ làm việc từ thứ Ba ngày 25/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
  • Bộ phận ngoài giờ thứ Bảy và Chủ nhật vẫn làm việc bình thường.
  • Thứ Bảy:
  • Ca 1: làm việc từ 07g00 đến 13g00.
  • Ca 2: làm việc từ 13g00 đến 19g00.
  • Chủ nhật làm việc từ 08g00 đến 14g00.

Trong thời gian bộ phận ngoài giờ nghỉ, tất cả các trường hợp cần giải quyết sẽ do bộ phận thường trực tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

(đã ký)