Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 04/02/2022

Biết yêu thương và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tạo nên hạt mầm mùa xuân, mang đến hạnh phúc, tiếng cười. Tự thân người hạnh phúc luôn có sẵn sự lạc quan nên họ biết cách tạo bầu không khí tươi vui. Họ biết cách động viên để người bi quan tự tin hơn…