Thông báo

Thông Báo Chung Ngày đăng: 28/07/2021

Về việc gia hạn hiệu lực mở thầu

Gói thầu số 2: mua sắm vật liệu phẫu thuật, cấy ghép nha khoa và chỉnh hình răng mặt 2021