Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Chuyên khoa Ngày đăng: 09/04/2020

– Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn là khoa chuyên môn thuộc khối cận lâm sàng của Bệnh viện, được thành lập từ cuối năm 1999. Đứng đầu là BS. Huỳnh Thị Lý – Trưởng Khoa. Cơ cấu tổ chức của Khoa bao gồm: 1 đơn vị giám sát, 1 đơn vị tiệt khuẩn trung tâm, 1 đơn vị xử lý đồ vải.

– Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn tổ chức thoạt động theo thông tư 16 -BYT , có chức năng phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm; kiểm tra, đảm bảo thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh; tuyên truyền, huấn luyện, tham gia hợp tác và chỉ đạo tuyến dưới về KSNK; quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, phục vụ công tác KSNK trong toàn bệnh viện; theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế; phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK; giám sát vệ sinh lao động…

– Khoa cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu đạt hiệu quả như: Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ, hồi cứu trên 435 bệnh nhân tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt năm 2006-2007; Phòng phơi nhiễm nghề nghiệp tại các cơ sở y tế, Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế BV RHM năm 2018, Khảo sát kiến thức ,thái độ và thực hành phân loại rác thải của nhân viên y tế BV RHM năm 2019.