Những thói quen xấu có hại cho răng miệng ở trẻ (P.2)

Điều Trị Răng Trẻ EmTin tức - Thông báo Ngày đăng: 09/12/2020

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM hiện nay đang áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất để chỉnh hình răng mặt. Bác sĩ chỉnh nha tại bệnh viện được đào tạo tại các trung tâm nổi tiếng trên thế giới.

Ca 1: Bệnh nhân nữ 7 tuổi, thói quen đẩy lưỡi, thở miệng.

Điều trị với khí cụ chức năng (EF line) từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2019

Trước điều trị
Trước điều trị

Khí cụ EF line

Ca 2: Bệnh nhân nam 10 tuổi, thói quen cắn môi dưới, răng cửa cắn chìa trầm trọng

Điều trị với khí cụ chức năng (Monoblock) từ tháng 7/2019 đến tháng 8/2020.

Sau đó chuyển điều trị khí cụ cố định (mắc cài).

Trước điều trị
Sau điều trị

Ca 3: Bệnh nhân nữ 10 tuổi, thói quen mút tay, răng bị cắn hở, cắn chìa.

Điều trị với khí cụ chức năng (Monoblock) từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2020.

Sau đó chuyển điều trị khí cụ cố định (mắc cài)

Trước điều trị
Sau điều trị

BSCKI. Hứa Kim Thư